Герой стихотворения Виталия Коротича — слепой музыкант, играющий на колесной лире.

Віталій Коротич Остання пiсня старого лiрника.

Переведiть мене через майдан, Туди, де бджоли в гречцi стогнуть глухо, Де тиша набивається у вуха. Переведiть мене через майдан.

Переведiть мене через майдан, Де я спiвав усiх пiсень, що знаю. Я в тишу увiйду i там сконаю. Переведiть мене через майдан.

Переведiть мене через майдан, Де жiнка плаче, та, що був я з нею. Мину її i навiть не пiзнаю. Переведiть мене через майдан.

Переведiть мене через майдан З жалями й незабутою любов'ю. Там дужим був i там нiкчемним був я. Переведiть мене через майдан.

Переведiть мене через майдан, Де на тополях виснуть хмари п'янi. Мiй син тепер спiває на майданi. Переведiть мене через майдан.

Переведiть...Майдану тлумне тло Взяло його у себе i вело ще, Коли вiн впав у центри тої площi, А поля за майданом не було.